Felhasználási Feltételek

A jelen Általános Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: Általános Felhasználási Feltételek, avagy ÁFF) a Boonshelf Kft. (Székhely: 1151 Budapest Lenvirág utca 53, Adószám: 32413676-2-42, Cégjegyzékszám: 01-09-422853) (a továbbiakban: Üzemeltető) által üzemeltetett www.boonshelf.com url-en elérhető weboldalon (továbbiakban: Weboldal) keresztül elérhető információs társadalommal összefüggő és kapcsolódó szolgáltatások (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybevételének és a Weboldal használatának feltételeit tartalmazza. A Weblap használata kizárólag a jelen Szabályzatnak megfelelően történhet.

Általános rendelkezések

A jelen Általános Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: Általános Felhasználási Feltételek, avagy ÁFF) a Boonshelf Kft. (cégadatok) (a továbbiakban: Üzemeltető) által üzemeltetett www.boonshelf.com url-en elérhető weboldalon (továbbiakban: Weboldal) keresztül elérhető információs társadalommal összefüggő és kapcsolódó szolgáltatások (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybevételének és a Weboldal használatának feltételeit tartalmazza. A Weblap használata kizárólag a jelen Szabályzatnak megfelelően történhet.

Jelen Szabályzat szempontjából felhasználó minden olyan személy, aki megtekinti a Weblapot, illetve aki azon regisztrál, hirdetést helyez el, a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatásokat igénybe veszi (a továbbiakban: Felhasználó).

A Weboldalon elérhető Szolgáltatásokat nagykorú, cselekvőképes magánszemély Felhasználó veheti igénybe.

A Weboldal és a kapcsolódó szolgáltatások célja, hogy a Felhasználókat mindenekelőtt civil szervezeteknek nyújtandó támogatás, illetve a támogatás megvalósulását elősegítendő, saját termékek adásvétele céljából összekapcsolja, továbbá a Felhasználók által szervezeteknek nyújtott támogatást láthatóvá tegye.

A Felhasználási Feltételeket a Felhasználó a regisztrációja során köteles elfogadni, annak elfogadása nélkül nem tudja véglegesíteni regisztrációját, illetve létrehozni saját felhasználói fiókját (továbbiakban: Felhasználói Fiók). A Felhasználó a regisztráció során jelölőnégyzet kipipálásával, mint akaratával mindenben egyezőt fogadja el a Felhasználási Feltételeket, továbbá a regisztráció során megadott adatainak kezelése vonatkozásában az Adatvédelmi Szabályzatot.

Szolgáltató üzemelteti a Weboldalt, mely tevékenysége keretében köteles biztosítani a Szolgáltatás informatikai hátterének akadálymentes és rendeltetésszerű működését, ideértve a Szolgáltatás céljának teljesítéséhez, szükséges valamennyi alapvető feltételt. E kötelezettsége teljesítésének rajta kívül álló okra visszavezethető lehetetlenülése esetén a Szolgáltató nem felel. A Szolgáltató továbbá jogosult a Weboldal karbantartása érdekében, vagy egyéb biztonsági megfontolások miatt a Szolgáltatást részlegesen vagy teljes egészében szüneteltetni minden előzetes tájékoztatás vagy értesítés nélkül.

Szolgáltató bármikor jogosult a jelen Szabályzat módosítására. A módosításról rövid felhívás formájában a nyitó oldalon tájékoztatja a Felhasználókat. A módosítás időpontját követően a Felhasználó bármely Szolgáltatás használatával egyben elfogadja a Szabályzat módosítását is.

A magyar és az angol változat közötti bármely eltérés vagy ellentmondás esetén a szerződés magyar nyelvű változata az irányadó.

A Szolgáltatáshoz való hozzáférés és a Szolgáltatás igénybevétele

A Weboldalon a Szolgáltatások felhasználói fiók létrehozásával, vagy anélkül érhetőek el.

A Weboldal tartalmának jelentős része elérhető minden, a hatályos magyar jogszabályok szerint jog- és cselekvőképes egyén számára, regisztráció nélkül is. Egyes szolgáltatások azonban regisztrációhoz, majd belépéshez kötöttek.

A Weboldalon történő termékfeltöltés valamint üzenetküldés feltétele az érvényes regisztráció.

A felhasználói fiókon keresztül elérhető Szolgáltatást igénybe venni kívánó személyek a regisztrációs formon keresztül tudnak Felhasználói Fiókot létrehozni. A Felhasználó a regisztrációja során az alábbi adatokat bocsátja továbbá a Szolgáltató rendelkezésére:

 • Vezetéknév  - kötelezően megadandó, mások számára nem publikus adat
 • Keresztnév – kötelezően megadandó, mások számára hirdetés közzétételekor a weboldal számára publikusan elérhető adat, hirdetővel történő kapcsolatfelvételkor a hirdető számára publikussá váló adat.
 • E-mail cím - kötelezően megadandó, mások számára nem publikus adat
 • Profilkép - opcionálisan megadandó, mások számára hirdetés közzétételekor a weboldal számára publikusan elérhető adat, hirdetővel történő kapcsolatfelvételkor a hirdető számára publikussá váló adat
 • Lokáció, azaz Város, főváros esetén kerület - profil esetében opcionálisan megadandó, hirdetéseknél a tárgy átvételi helyéhez kapcsolódóan használható adat, mely a hirdető számára megkönnyíti a hirdetés kitöltését, a tárgy hirdetési helyének az itt megadott alapján történő automatikus kitöltésével. Hirdetés esetén publikussá váló adat.

A regisztrációval a Felhasználó elismeri, hogy 18. életévét betöltötte és cselekvőképes személy.

A Felhasználó a regisztrációja során a valóságnak megfelelő adatokat köteles feltüntetni. A valóságnak meg nem felelő adatok megadásából eredő károkat, következményeket a Felhasználó viseli, azt a Szolgáltatóra nem háríthatja. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni a Felhasználó által a regisztráció során megadott adatokat, azok valótlanságából, hibájából, illetve hiányosságából eredő károkért nem felel.

Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut, hogy a Felhasználó által megadott adatok nem valósak, vagy a Szolgáltató előzetes jóváhagyása nélkül két fiókot ugyanaz a személy regisztrál vagy használ, úgy jogosult az érintett Felhasználó hozzáférését részlegesen vagy teljes egészében korlátozni, felfüggeszteni.

A Felhasználó a regisztrációja során jelszót választ magának, amely a későbbiekben biztosítja, hogy a Felhasználó és csak a Felhasználó használhassa a Felhasználói Fiókot. A jelszó bizalmasságának megőrzése a Felhasználó felelőssége. A Felhasználói Fiók arra nem jogosult személy általi használatából eredő károkat a Felhasználó viseli. A Felhasználó a jelszó elfelejtése esetén a Belépési ablakban elérhető Új jelszó kérése linken keresztül tud helyreállítást igényelni.

A Felhasználó a regisztráció során jogosult képet feltölteni magáról, amelyek használatára a Szolgáltató csak a Felhasználási Feltételek keretei között jogosult.

A Felhasználó döntése szerint jogosult a fentebb megjelölt adatokat a Gmail.com illetve a Facebook.com alatt regisztrált felhasználói adataival összekapcsolva megadni a regisztrációja során. A Szolgáltató ilyen esetben is kizárólag a szóban forgó terjedelemben jogosult megismerni a Felhasználó adatait.

A Felhasználó az eddigiekben megjelölt adatok megadása után jogosult véglegesíteni a regisztrációját azzal, hogy a Felhasználó által megadott e-mail címre a Szolgáltató a Felhasználói Fiók aktiválása érdekében egyediesített kódot küld meg.

A Szolgáltató és a Felhasználó között – a regisztráció által – létrejövő jogviszony a Felhasználó Fiókjának törléséig áll fenn határozatlan időtartam erejéig.

A Szolgáltató minden tőle telhetőt elkövet a Weboldal és a Szolgáltatás folyamatos elérhetősége érdekében, azonban nem vállal kötelezettséget a Weboldal folyamatos működtetésére, a Szolgáltatás folyamatosságának biztosítására. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az olyan közvetlen, vagy közvetett károkért, amelyeket a Szolgáltatótól független körülmények okoznak.

A Felhasználó köteles a Szolgáltatást jogszerűen és a mindenkor hatályos jogszabályok, továbbá a jelen Szabályzat rendelkezéseinek betartásával használni. Ezzel ellentétes magatartás esetén a Szolgáltató saját belátása szerint jogosult a Felhasználó felhasználói fiókjának törlésére.

Felhasználó a Weboldalra történő regisztrációjával továbbá termékek fotóinak és videóinak feltöltésével hozzájárul, hogy a rendszerbe általa feltöltött fényképeket és szöveges tartalmakat a Szolgáltató a Weboldalt és Szolgáltatásait népszerűsítő reklámcélokra felhasználhatja.

Felelősség

A Felhasználó által a Weblapon közzé- vagy elérhetővé tett tartalomért, a Weboldalon keresztül más Felhasználókkal tartalommegosztása vagy üzenetváltások során megosztott információért valamint a tartalom/információ által okozott vagy egyébként azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért kizárólag a Felhasználót terheli felelősség.   

A Szolgáltató semmiféle felelősséget nem vállal az általa fenntartott Weboldalon tett, nem tőle származó felhívásokkal, ajánlatokkal és az ezek alapján létrejött szerződésekkel vagy bármely szerződés létrejöttének elmaradásával, továbbá a Weboldalon elérhető Szolgáltatások hibájával vagy megszüntetésével kapcsolatban.

Szolgáltató kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért. Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért.

A Szolgáltató nem felel az általa működtetett Weboldalon meghirdetett termékek minőségéért, biztonságáért és jogszabályi megfelelőségéért és nem vállal kötelezettséget ezen termékek ellenőrzéséért. 

A Szolgáltató nem felel továbbá az általa működtetett Weboldalon szereplő termékek valódiságáért, vagy azért, hogy a vevők ténylegesen meg tudják venni, az eladók pedig ténylegesen el tudják adni a termékeket, nem tudja biztosítani, hogy a felhasználók az egymás közötti tranzakciót végérvényesen be is tudják fejezni. 

A Szolgáltató kizárja a felelősségét a Felhasználók által a Weboldal használatával terjedő vagy elérhetővé váló káros tartalmak, így vírusok, férgek okozta károk és egyéb veszteségek vonatkozásában. 

A Szolgáltató kizárja a felelősségét továbbá a Felhasználók által megadott adatok hiányosságáért, vagy a hibásan megadott adatokból eredő bármilyen felmerülő hátrányért. 

A Szolgáltató kizárja a felelősséget a rendszer használatából fakadó mindennemű, akár közvetlen, akár közvetett kártérítésre vonatkozó igény esetén.

A Szolgáltató nem avatkozik bele a felhasználók közötti jogvitákba, tranzakciókba, a felhasználók közötti jogvita kialakulásakor a Szolgáltató nem felel a felhasználók között keletkezett jogvita tárgyát képező károkozásokért.

A Felhasználó által a Weboldalon közzé- vagy elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni és a közzétett információk által hivatkozott oldalakon vagy helyeken a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni. 

Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett tartalomért, ideértve a tartalom által okozott vagy egyébként azzal összefüggésben felmerült mindennemű kárért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel. A Szolgáltató által működtetett Weboldalon jogellenes tartalom (például harmadik személyek személyes vagy különleges adatai, hozzászólások, felhasználási engedély nélküli szerzői vagy jogi oltalom alá eső szellemi alkotások, különösen képek), harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat közvetlenül, vagy közvetett módon sértő (például bűncselekmény elkövetésére vonatkozó felhívás) felhívás nem helyezhető el.

Amennyiben a Weboldalon a Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett tartalommal kapcsolatban harmadik személy, hatóság vagy bíróság igényt támaszt vagy eljárást indít, a Felhasználó az ilyen igényekkel vagy eljárásokkal kapcsolatban felmerülő valamennyi kiadást, költséget és kár megtérítését magára vállalja, továbbá vállalja azt is, hogy minden a Szolgáltató által megkövetelt intézkedést (például a visszaélésért vagy a jogsértésért felelősséget vállaló és a Szolgáltató érintetlenségét egyértelműen tartalmazó nyilvános vagy egyéb nyilatkozat megtétele) megtesz a jogsértésekkel és a visszaélésekkel kapcsolatban a Szolgáltató jó hírnevének megóvása érdekében (ideértve a jogsértés vagy a visszaélés a Szolgáltató nevével történő összefüggésbe hozatalának elkerülését).
Amennyiben a Weboldalon a Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett tartalom jogsértő, úgy a Szolgáltató és a tartalmat (a terméklapot) eltávolíthatja. A Szolgáltató a vonatkozó és mindenkor hatályos jogszabályi keretek között működik együtt a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében.

Az eladott termékek kiszállítása, átadása és a pénzügyi teljesítés a Szolgáltatótól függetlenül, a felhasználók megállapodásának megfelelően zajlik le.

Amennyiben a Felhasználó a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, lehetősége van azt jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére, annak módosítására, vagy jogosult felszólítani a tartalmat feltöltőt a törlésre, módosításra.

Szolgáltató nem  garantálja, hogy a Felhasználók által felajánlott adomány ténylegesen eljut a támogatni kívánt Szervezethez. Az ebből adódó esetleges károkért semmilyen felelősséget nem vállal.  

Tiltott termékek és szolgáltatások

A Weboldalon a következő termékek hirdetése, közzététele különösen tiltott:

 • bárminemű szolgáltatás vagy előfizetés
 • állat
 • ingatlan
 • élelmiszer és ital
 • gyógyszer,gyógyászati készítmények
 • étrend-kiegészítő, vitamin
 • alkohol
 • dohánytermékek, elektronikus cigaretták, utántöltő folyadékok, dohányzást imitáló elektronikus eszközök és alkatrészek, füst nélküli dohánytermékek, valamint az új dohánytermék-kategóriák;
  kábítószer, tudatmódosító anyag, vagy bármely, hasonló hatású szer;
  bárminemű engedély nélküli vagy engedélyköteles fegyver, lőszer, robbanószer, pirotechnikai anyagok, eszközök (tűzijáték), ilyen termékek alkatrésze, alkotórésze, valamint közbiztonságra különösen veszélyes eszköz, melynek online értékesítését jogszabály zárja ki, ideértve, többek között a fegyverviselési engedélyhez nem kötött eszközöket is (dobócsillag, rugóskés, ólmosbot, gumibot, boxer, elektromos sokkoló, vipera, nundzsaku, gázspray, stb);
  veszélyes vegyi anyag, különösen bármilyen tűz-vagy robbanásveszélyes anyag;
 • lopott, vagy egyéb módon bűncselekményből származó, vagy jogellenesen forgalomba hozott termék;
 • hamis, vagy hamisított termék (pl. olyan márkajelzéssel ellátott termék, amely félrevezetheti a vevőket a termék vagy szolgáltatás eredetét, mennyiségét, minőségét, összetevőit, teljesítményét, használhatóságát, javítását, karbantartását, vagy más fontos jellemzőjét illetően, valamint tilos az ilyen adatokra vonatkozó információk visszatartása is);
 • hamis márka- vagy eredetjelzés feltüntetését segítő termék;
 • olyan termék, amely önmagában, vagy a termék közzététele, hirdetése által bármilyen módon sérti valamely harmadik fél jogait, ideértve, de nem kizárólagosan, a védjeggyel, szerzői joggal, szabadalommal, személyiségi vagy kegyeleti joggal való visszaélést;
 • szerzői jogvédelem alatt álló termék másolt, hamisított példánya, illetve minden olyan egyéb tevékenység, eszköz, szoftver, amely elősegíti vagy alkalmas a szerzői jog megsértésére;
 • értékpapír vagy bármely más olyan pénzügyi eszköz, amellyel befektetést vagy pénzkihelyezést lehet eszközölni, kivéve olyan egyértelműen beazonosítható értékpapír mely már követelést nem testesít meg, és amely kifejezetten gyűjtési céllal kerül meghirdetésre;
 • hitelkártya, bankkártya, vagy bármely más, nem átruházható készpénz-helyettesítő
 • fizetési eszköz, kivéve olyan egyértelműen beazonosítható termék, eszköz, amely fizetési funkcióval nem rendelkezik, és kifejezetten gyűjtési céllal kerül meghirdetésre;
 • kitöltetlen garancia-levél, igazolvány, bizonyítvány és érvényesítő címke- vagy matrica;
 • bármely olyan termék vagy szöveg, amely gyűlöletkeltésre, fajüldözésre, idegengyűlöletre vagy nemzetek és nemzetiségek közötti konfliktusra adhat okot;
  egy, vagy több személy megrágalmazására vagy egyébként személyiségi jogainak megsértésére alkalmas termék, szöveg;
 • vírus, trójai program vagy más károkozó elemeket tartalmazó szoftver;
 • személyes adatokat vagy e-mail címeket tartalmazó listák, valamint közösségi oldalak, e-mail szolgáltatások igénybe vételére jogosító meghívó;
 • minden fogadással vagy egyéb szerencsejátékkal kapcsolatos rendszer vagy annak használatához kötődő segítség felajánlása;
 • pornográf anyagok vagy szexuális segédeszköz- vagy szolgáltatás továbbá
  minden olyan termék melynek online történő értékesítését a hatályos magyar jogszabályok tiltják
 • Tilos továbbá direkt kapcsolatfelvételre buzdító (email címet, telefonszámot, elérhetőséget tartalmazó weboldalt vagy annak nevét) termékleírást, vagy képet elhelyezni.

Belső üzenetküldési felület használata

A Weboldalon keresztül, a regisztrált Felhasználók számára biztosított  belső üzenetküldési felület elsődleges célja, hogy a terméket hirdető valamint az iránt érdeklődő Felhasználókat összekapcsolja, hogy a termékkel vagy esetleges adásvételllel kapcsolatos információkat egyeztetni tudják.

A Szolgáltató jogosult a Felhasználók belső üzeneteihez hozzáférni, azt feldolgozni és azt megismerni – amihez a Felhasználók a piactér használatával kifejezetten hozzájárul. A Szolgáltató csak az ÁFF és kapcsolódó rendelkezéseinek ellenőrzése végett tekinthet be a belső üzenetekbe.

Bármely üzenetben szigorúan tilos

 • körüzeneteket küldeni;
 • kéretlen üzeneteket küldeni,
 • saját termékek reklámozási céljával más Felhasználókat megkeresni;
 • káromkodni, sértő, offenzív, pornográf szövegeket és képeket küldeni;
 • másokat fenyegetni, sértegetni, rágalmazni;
 • az érintettekkel való egyeztetés nélkül bárki személyes
 • adatait közzétenni;
 • más Felhasználóval vagy Szolgáltató Szolgáltatásával kapcsolatban valótlant állítani;
 • a többi felhasználót félrevezetni;
 • valamely Felhasználónak a Szolgáltató adminisztrátoraként feltüntetnie magát;
 • a Szolgáltató és a Felhasználók közötti levelezést bemásolni;
 • más hirdetési vagy értékesítési csatornát vagy bármilyen egyéb weboldalt vagy eseményt említeni, népszerűsíteni, annak használatára buzdítani,

A Szolgáltató által a Felhasználónak írt bárminemű üzenetet, válaszlevelet akár a Weboldal, akár más weboldalak nyilvános felületein, fórumon, blogbejegyzésben stb. közzétenni tilos.

A belső üzeneteket Szolgáltató moderálja. A belső levelezésre vonatkozó szabályokkal ellentétes üzeneteket Szolgáltató értesítés nélkül eltávolíthatja, az üzenet küldőjét inaktiválhatja, illetve kizárhatja a Honlap felhasználói közül.

Email értesítések

A Szolgáltató értesítést küld a Felhasználó részére érkezett belső üzenetekről, a regisztráció során megadott email címére.

Ha a Felhasználó nem szeretne étesítő üzenetet kapni Szolgáltatótól, Felhasználó a bejelentkezést követően a "Beállítások" menüponton belül bármikor módosítani tudja szándékát és beállíthatja, hogy a továbbiakban a Szolgáltató ne küldjön részére értesítő üzeneteket.

A Szolgáltató jogosult alkalmanként egyéb - a szolgáltatással kapcsolatos - üzeneteket is küldeni a Felhasználó részére emailben is.

Hírlevél küldése

A Szolgáltató a Felhasználó erre irányuló kifejezett hozzájárulása esetén jogosult a Felhasználó által regisztrációja során megadott e-mail címre hírlevelet küldeni.

A Felhasználó később is jogosult úgy dönteni Fiókjában, hogy a hírlevél-szolgáltatást kéri.

A Felhasználó a profil oldalán beállíthatja a hírlevél-szolgáltatás felfüggesztését.

A Felhasználói Fiók törlése

Szolgáltató jogosult törölni a Fiókot, amennyiben a Felhasználó jogellenes, illetőleg más Felhasználók érdekeit súlyosan sértő vagy az itt megfogalmazott Felhasználási Feltételeket sértő magatartást fejt ki a Weboldalon.

A Felhasználó jogosul saját Fiókjának törlésére a felhasználói fiókban elérhető Törlés linkre kattintva. A Szolgáltató a kérelem megérkezésétől számított 2 napon belül köteles törölni a Felhasználó Fiókját, illetve az Adatvédelmi Szabályzattal összhangban ezen időponttól kezdődően a Felhasználó által a regisztrációja során megadott adatokat nem jogosult a továbbiakban kezelni.

A Felhasználói Fiók törlése által minden egyéb, a Fiókhoz köthető jog és kötelezettség megszűnik (pl.: hírlevél-szolgáltatás).

A Felhasználási Feltételek módosítása

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra nézve, hogy a Felhasználási Feltételeket egyoldalúan bármikor módosítsa, egyúttal a Szolgáltató kötelezi magát arra, hogy a Felhasználási Feltételek módosítását követően a Felhasználót az eszközölt módosításokról megfelelő módon (hírlevélben, belépéskor felugró ablakban stb.) tájékoztatja.

A Felhasználó a Felhasználási Feltételek elfogadásával tudomásul veszi, hogy amennyiben a Felhasználási Feltételeket a Szolgáltató módosítja és (a módosítást követő adatkezelői tájékoztatás alapján) a Felhasználó a Weboldalon elérhető szolgáltatásokat a módosítást követően is igénybe veszi, az a Felhasználó részéről a Felhasználási Feltételek módosításának tudomásulvételét és elfogadását jelenti. Ennek értelmében a Felhasználási Feltételek módosításához a Szolgáltató nem köteles a Felhasználó külön beleegyező nyilatkozatát kérni.

Nem minősül a Felhasználási Feltételek módosításának, amennyiben a Szolgáltató helyesírási hibákat javít, korrigál, adatváltozást vezet át, illetve az sem amennyiben további olyan változtatásokat eszközöl, amelyek nincsenek hatással a Szolgáltató és a Felhasználó jogviszonyának teljesítésére. Nem minősül továbbá szerződésmódosításnak a jogszabályi környezet megváltozása, vagy hatósági aktus folytán szükségessé váló változás sem.

Védjegyek és szerzői jogok

A Weboldalon megjelenő védjegyek a Szolgáltató, illetve más jogtulajdonosok kizárólagos tulajdonát képezik. Ezen megjelöléseket a Szolgáltató, illetve a jogtulajdonosok kifejezett és előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek semmilyen módon nem használhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.

A honlapon elérhető információk és más dokumentumok szerzői jogi védelem alatt állnak, az ezekhez fűződő jogok a Szolgáltatót illetik meg.

Panaszkezelés és jogérvényesítés

A Felhasználó e-mailben jelezheti panaszát az [email protected] e-mail címen. A Szolgáltató a beérkezett e-mailt 72 órán belül megválaszolja, és megkezdi az esetleges probléma kivizsgálását. Ezen túl a Felhasználó panaszával fordulhat a Weboldal „Kapcsolat” cím alatt megjelölt elérhetőségek bármelyikéhez.

A Felek kötelezik magukat arra, hogy a közöttük esetlegesen felmerülő bármely jogvitát elsősorban békés úton, egymással együttműködve fogják rendezni. E körbe tartozóan a Felek jogosultak a Szolgáltató székhelye szerinti Budapesti Békéltetőtestület eljárását kezdeményezni jogvitás ügyükben.

Budapesti Békéltető Testület
székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

A Felhasználó – összhangban az Adatvédelmi szabályzattal – jogosult a Személyes adatainak megadásától (azaz a regisztrációtól) kezdve az adatkezelés végéig (azaz a regisztráció törléséig) bármikor tájékoztatást kérni a kezelt adatai köréről, állapotáról, tartalmáról és általánosságban a Szolgáltatás, valamint a jogviszony vonatkozásában felmerült kérdésekről az [email protected] e-mail címen.

A békés úton történő vitarendezés sikertelensége esetén a Felhasználó a Szolgáltató ellen bírósághoz fordulhat. A per járásbíróság hatáskörébe tartozik. A bíróságok illetékességét a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX.  törvény határozza meg.  

Hatálybalépés, irányadó jogszabályok

A jelen Felhasználási Feltételek annak Felhasználó általi kifejezett hozzájárulása (azaz a jelölőnégyzet kipipálása) által lép hatályba a Szolgáltató és a Felhasználó viszonyában.
Jelen Felhasználási Feltételek által nem szabályozott kérdésekben a Ptk. szabályai, illetve a Magyarországon hatályos jogszabályok rendelkezései irányadók. A Felhasználási Feltételek rendelkezéseit a Szolgáltató által kötelezőként elismert és Weboldalon közzétett Adatvédelmi Szabályzattal összhangban kell értelmezni.